StyreWeb forenkler hverdagen

Styrearbeid i foreninger er en utbredt aktivitet i Norge, og innvolverer mange aktører og foresatte.

Med bakgrunn i egne erfaringer fra styrearbeid i ulike foreninger ble StyreWeb etablert i 2006. Siden den gang har vi sammen med kundene utviklet mange nyttige funksjoner som er til stor hjelp i driften av ulike typer lag og foreninger.

Den sentrale ideen er å bidra til at styret bruker mindre dugnadstimer på intern administrasjon, og heller retter innsatsen utover og mot den aktiviteten som foreningen faktisk driver med.

StyreWeb er 100% nettbasert, og det er ingen spesielle krav til lokalt utstyr eller programvare hos brukere. På denne måten sikres stabil drift, og kontiunitet i styrearbeidet. Vi vår kundeservice kommer du raskt i kontakt med kyndig personell.

Lokal tilpasning


Foreningen kan i StyreWeb tilpasse kategorier og begreper slik at det passer godt til sin egen aktivitet og organisering.

Utvikling


Nye funksjoner utvikles løpende i StyreWeb og blir gjort tilgjengelig for alle våre kunder.

Ut over dette tilbyr vi spesialutvikling til foreninger som har særegne lokale behov. 

Medlemsregister

Basismodulen
  1 måned angrerett

Eiendeler

Arkiv og utlånskort
  1 måned angrerett

Økonomi

Regnskap & faktura
  1 måned angrerett

StyreWeb i 3 versjoner

StyreWeb leveres med oppsett tilpasset alt fra små lokalforeninger til landsdekkende paraplyorganisasjoner.
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.