Nyheter

Forsvarets Seniorforbund har valgt StyreWeb

FSF har inngått avtale om StyreWeb Sentral, samt StyreWeb for sine 41 lokallag.

StyreWeb Sentral for Vellens Fellesorganisasjon

VFO har inngått avtale om StyreWeb Sentral, samt StyreWeb for alle sine 800 lokallag.

StyreWeb Sentral for Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

RHK Norden har inngått avtale om StyreWeb Sentral, samt StyreWeb for alle sine 35 losjer.

StyreWeb Sentral for BMW Car Club Norway

BMW CCN har inngått avtale om StyreWeb Sentral, samt StyreWeb for alle sine 15 distriktsklubber.

Meråker Aktivitet AS

Meråker Aktivitet har inngått avtale om StyreWeb og ny modul for påmelding til sine 7 idrettsskoler.

StyreWeb Sentral for Romerike Historielag

Romerike Historielag med sine 19 lokallag og mer enn 3.000 medlemmer har valgt StyreWeb.

StyreWeb Sentral for FolkOrg

FolkOrg har inngått avtale om StyreWeb Sentral, samt StyreWeb til sine ca.160 lokallag og fylkeslag.

StyreWeb Sentral for Norsk sangerforum

Norsk sangerforum har inngått avtale om StyreWeb Sental, samt StyreWeb til sine ca.300 medlemskor.

StyreWeb Sentral for Korpsnett Norge

Korpsnett Norge har ingått avtale om StyreWeb Sentral, samt StyreWeb for sine ca.90 medlemskorps.

Medlemsregister

Basismodulen
  1 måned angrerett

Eiendeler

Arkiv og utlånskort
  1 måned angrerett

Økonomi

Regnskap & faktura
  1 måned angrerett

StyreWeb i 3 versjoner

StyreWeb leveres med oppsett tilpasset alt fra små lokalforeninger til landsdekkende paraplyorganisasjoner.
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.