Moduler

Moduler Beskrivelse
StyreWeb Basis Denne modulen utgjør fundamentet i StyreWeb og er derfor obligatorisk. Her finner vi komplett medlemsregister, kontaktregister, huskeliste og brukeradmnistrasjon. For å nevne noe.
Medlemmer Xtra Nyttige funksjoner i arbeidet mot medlemmene. Blant annet meldingstjeneste med e-post og SMS.
Arkiv Dokumentarkiv og Møteprotokoll med tilgangskontroll. I tillegg en rekke arkiv tilpasset ulike foreningstyper. Støtte for elektronisk koblingskort.
F.eks. Idrett - Båtforening - Musikkorps - Kor - Velforening - Kjøretøyklubb
Aktivitet Elektronisk arbeidsflyt som støtte til gjennomføring av aktiviteter. Blant annet prosjekt og påmelding. Her kan det virkelig spares mye tid.
Økonomi Komplett regnskapsmodul tilpasset kasserer uten formell regnskapsbakgrunn. Kontingent og fakturering med støtte for KID/OCR og utsendelse via e-post.
Hjemmeside Integrert hjemmesideløsning for de som setter enkelt vedlikehold i høysete. Funksjoner for artikler, styreoversikt, album, kalender, innmelding for å nevne noe.

Medlemsregister

Basismodulen
  1 måned angrerett

Eiendeler

Arkiv og utlånskort
  1 måned angrerett

Økonomi

Regnskap & faktura
  1 måned angrerett

StyreWeb i 3 versjoner

StyreWeb leveres med oppsett tilpasset alt fra små lokalforeninger til landsdekkende paraplyorganisasjoner.
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.