Økonomi - Kontingent

Komplett løsning for kasserer, tilpasset bruk i frivillige foreninger. Her kreves ikke utdannelse innenfor regnskap.
Skreddersydd modul for medlemskontingent med støtte for moderasjoner og ulike prisklasser letter jobben for kasserer betydelig.Regnskap

Før regnskapet online slik at styret er oppdatert til enhver tid. Svært brukervennlig, og det kreves ikke regnskapsbakgrunn for å løse oppgaven som kasserer med bruk av StyreWeb. Støtte for prosjektregnskap.

Kontoplan og budsjett

Regnskapet leveres med standard kontoplan tilpasset din forening. Det er mulig å aktivere/deaktivere konti etter behov, og dere kan også definere egne navn på konti. Registrer årsbudsjett for å gi bedre kontroll på utviklingen gjennom året.

Fakturering og kontingent

Støtte for å opprette faktura mot medlemmer og eksterne kontakter. Mulighet for KID og automatisk innlesing av OCR fra bank. Faktura kan sendes på e-post, og purrerutiner med mulighet for varsling på SMS. Automatisk bokføring i regnskapet når faktura er betalt.

Rapporter

StyreWeb inneholder de rapporter som er nødvendig for kasserer, styret, revisor og årsmøte. Rapportene kan kjøres til Excel eller direkte til pdf (Acrobat Reader).

Kr. 80
Pr. Mnd
Bestill

Innhold

  • Regnskap
  • Kontoplan
  • Budsjett
  • Prosjektregnskap
  • Faktura og kontingent
  • KID og OCR
  • Bankavstemming
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.