StyreWeb Basis - Medlemsregister

Oppdatert medlemsregister er nøkkelen til god og effektiv drift av foreningen. Med StyreWeb vil alle foreningens brukere ha tilgang til et felles register.

Medlemsregisteret inneholder en rekke muligheter for kategorisering og merking av medlemmer. Eksempelvis medlemstype, avdeling, gruppe, distrikt. Dette gir både god oversikt og støtte når ulike oppgaver skal løses.


Familie

Informasjon om foresatte kan registreres på medlemmet. Medlemmer kan også knyttes sammen i familie, til god nytte blant annet ved fakturering.

Eksterne kontakter

Eget register med foreningens eksterne kontakter og ansatte. Dette inngår i modulen, og dermed har dere full oversikt over alle personer med tilknytning til foreningen.

Rapporter

I medlemsregisteret finnes en rekke rapporter som dekker ulike behov. Rapporter kan om ønskelig eksporteres til excel.

Brukeradministrasjon

Lokal administrator i foreningen håndterer tilgang og autorisasjoner i StyreWeb, og legger selv opp nye brukere i styret eller komiteer.

Kr. 50
Pr. Mnd
Bestill

Innhold

  • Kategorisering
  • Foresatte og familie
  • Huskeliste
  • Eksterne kontakter
  • Ansatte
  • Rapporter
  • Brukeradministrasjon
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.