Medlemmer Xtra

Denne modulen inneholder en rekke funksjoner knyttet til ekstra medlemsinformasjon og kommunikasjon.Meldingstjenesten

Send meldinger direkte fra StyreWeb uavhengig av hvilken datamaskin du sitter på. Tjenesten støtter utsending av e-post og SMS, og du velger enkelt mottakere fra de ulike adressebøkene i StyreWeb.

Online oppdatering

Via denne tjenesten kan dere be medlemmer/foresatte om å validere de opplysningene dere har registrert om medlemmet. Oppdateringen skjer via internett og dere har full oversikt over de svar som kommer, og kan enkelt oppdatere medlemsregisteret.

Ansiennitet og utmerkelser

Mange foreninger har behov for kontroll over medlemmenes ansiennitet. Med egen funksjon administreres ansiennitet med få klikk. Eget register gir også oversikt over medlemmenes utmerkelser (f.eks. medaljer, kurs, diplomer og rekorder).

Grupperinger

I ulike sammenhenger kan det være nyttig å knytte utvalgte medlemmer sammen i en gruppering. F.eks. de som har meldt seg på et arrangement. Dette løses med grupperinger i StyreWeb.

Kr. 30
Pr. Mnd
Bestill

Innhold

  • Meldingstjeneste
  • Online oppdatering
  • Ansiennitet
  • Utmerkelser
  • Flytt avdeling
  • Grupperinger
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.