Eiendeler - Musikkorps

Denne modulen inneholder 3 arkiv for eiendeler - spesielt tilpasset behovet i et musikkorps.
Eiendelene representerer store verdier for et musikkorps, og god kontroll på hva som er på
lager og hva som er ute hos medlemmene er avgjørende.Dokumentarkiv

Lagre dokumenter i et felles arkiv for styret. Dere vil jobbe mere effektivt, tar vare på historien og legger et godt grunnlag for de som skal ta over. Støtter alle typer dokumenter og versjonshåndtering.

Instrumentarkiv

Få full oversikt over instrumentene i korpset. Elektronisk utlånskort mot medlemmer sørger for at dere alltid vet hvor instrumentene er, og hvem som har brukt de historisk. Støtte for å registrere kommentarer ved reperasjoner og vedlikehold.

Uniformer

Uniformer utgjør en vesentlig verdi, og det er viktig å ha kontroll på effektene. Uniformstypene kategoriseres enkelt, og med elektronisk utlånskort mot medlemmer er dere sikret full oversikt.

Notearkiv

Notearkiv med mange spennende muligheter. Blant annet mulighet for å tilknytte scannede noter og partitur. Registrer kommentar og gi terningkast etter at et nummer er brukt. Sterk søkemulighet gjør det enkelt for dirigent og musikkomite å finne frem i arkivet.

Kr. 50
Pr. Mnd
Bestill

Innhold

  • Dokumentarkiv
  • Instrumentarkiv
  • Notearkiv
  • Andre eiendeler
  • Ut- og innlevering
  • Rapporter
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.