Aktivitet

Via denne modulen får dere tilgang til tjenester som gir god arbeidsflyt og støtte i forbindelse med gjennomføring av ulike aktiviteter.Spørreskjema og påmelding

I forbindelse med aktiviterer er det ofte behov for å innhente ulike svar fra medlemmene/foresatte. Denne funksjonen gir mulighet til å lage egne spørreskjema som enkelt kan besvares via internett. Nyttig i forbindelse med turer, seminarer, konkurranser eller kanskje bare for å innhente synspunkter fra medlemmene.

Dugnadsregnskap

I de fleste foreninger er driften avhengig av dugnadsinnsats fra medlemmer/foresatte. Via denne funksjonen kan dere opprette de ulike aktivitetene og loggføre innsatsen. I sesongoversikten ser dere til enhver tid levert innsats, og kan dermed enklere rette forespørsel til de som kan bidra ytterligere.

Online terminliste

Via denne funksjonen opprettes kalender for de ulike terminlistene i foreningen (f.eks. øvelser, treninger).
Eventuelt fravær loggføres enkelt via StyreWeb, og dere får med dette god oversikt over medlemmenes oppmøte/fravær på de ulike aktivitetene.

Prosjekt

God oversikt over oppgaver,arbeidsfordeling og fremdrift er viktig i alle prosjekter. Ett godt verktøy både for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. Det er også støtte for timeregistrering. På den måten kan dere følge faktisk innsats fra den enkelte opp mot estimert tidsbruk.

Kr. 50
Pr. Mnd
Bestill

Innhold

  • Spørreundersøkelse
  • Påmelding
  • Dugnadsregnskap
  • Øvelse / Trening
  • Prosjekt
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.