StyreWeb Sentral

Støtte i den sentrale administrasjonen

Eget register med oversikt over alle tilknyttede lokallag, deres tillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer.
Modulene vi kjenner fra lokallag gir også god støtte for en sentralorganisasjon.

Integrert med lokallag

Lokallagene benytter StyreWeb som støtte i sin foreningsdrift. Informasjon om tillitsvalgte og medlemmer blir automatisk synkronisert begge veier.

Effektiv samhandling med lokallagene

Flere funksjoner som støtter prosessene mellom lokallag og sentralorganisasjonen. Blant annet mulighet for felles dokumentarkiv, delt kalender og delt møteprotokoll for å nevne noe. Eget sakssystem sørger for effektiv håndtering av kommunikasjon mellom lokallagene og den sentrale administrasjonen.

Ta kontakt for presentasjon og pristilbud

Vi avtaler gjerne et møte for presentasjon av mulighetene i StyreWeb Sentral.

Medlemsregister

Basismodulen
  1 måned angrerett

Eiendeler

Arkiv og utlånskort
  1 måned angrerett

Økonomi

Regnskap & faktura
  1 måned angrerett

StyreWeb i 3 versjoner

StyreWeb leveres med oppsett tilpasset alt fra små lokalforeninger til landsdekkende paraplyorganisasjoner.
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.