StyreWeb IdrettslagNorge Idrettsforbund (NIF) stiller krav om at klubbene skal vedlikeholde NIF sitt sentrale registret for utøvere, tillitsvalgte og trenere. StyreWeb er godkjent integrasjonspartner med NIF, og alle oppdateringer skjer dermed 100% automatisk.

Full oversikt for hovedlaget

Hovedlaget har tilgang til konsolidert medlemsregister og regnskap.
Modulene vi kjenner fra lokallag gir også god støtte for hovedlaget og alle grenene i et idrettslag.

Medlemskontingent

StyreWeb har støtte for komplekse oppsett for beregning og fakturering av medlemskontingent og aktivitetsavgifter. Søskenmoderasjon og familierabatt håndteres enkelt, og faktura kan selvsagt sendes på e-post.

Ta kontakt for presentasjon og pristilbud

Vi avtaler gjerne et møte for presentasjon av mulighetene i StyreWeb Idrettslag.

Medlemsregister

Basismodulen
  1 måned angrerett

Eiendeler

Arkiv og utlånskort
  1 måned angrerett

Økonomi

Regnskap & faktura
  1 måned angrerett

StyreWeb i 3 versjoner

StyreWeb leveres med oppsett tilpasset alt fra små lokalforeninger til landsdekkende paraplyorganisasjoner.
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.