Ny hverdag

– for styret i foreningen

en felles arbeidsplass på internett gir

  • Svært god oversikt for alle tillitsvalgte
  • Bedre kvalitet i styrearbeidet
  • Redusert tidsbruk for alle
  • Kontinuitet i styrearbeidet
  • Ingen krav til lokal installasjon og drift

Mer enn 3.000 foreninger!

Aktiviteter

StyreWeb i Moduler

Behovet kan være ulikt, og foreningen velger selv de modulene og oppsettet som passer for seg.

Hva passer best for dere?

Medlemsregister

Basismodulen
  1 måned angrerett

Eiendeler

Arkiv og utlånskort
  1 måned angrerett

Økonomi

Regnskap & faktura
  1 måned angrerett

StyreWeb i 3 versjoner

StyreWeb leveres med oppsett tilpasset alt fra små lokalforeninger til landsdekkende paraplyorganisasjoner.
 Telefon 72 90 90 01 · Telefaks 73 10 43 11· e-post: kontakt@styreweb.com
© 2005 - 2017 StyreWeb.Com. Med enerett.